Overslaan en ga direct naar de inhoud

Copyright notice 

 

De auteursrechten en alle overige (intellectuele eigendoms-)rechten met betrekking tot de naam, het logo, de content (waaronder tekst en beeld), de look & feel en het format van deze website berusten uitsluitend bij Residence Media B.V. (hierna ‘Residence’) en/of haar licentiegevers. Residence behoudt zich deze rechten uitdrukkelijk voor.

Deze website en onderdelen daarvan mogen niet worden doorgestuurd, verspreid, verveelvoudigd of openbaargemaakt, tenzij voor persoonlijk gebruik of met toestemming van Residence.

Residence mag in voorkomende gevallen informatie van deze website verwijderen of (tijdelijk) ontoegankelijk maken als er sprake is van mogelijke inbreuk op rechten van derden. Residence heeft ook het recht om eventueel ingezonden tekst-, beeld- en/of geluidsmateriaal op welke manier dan ook aan te passen.

Back to top